Kullanıcı Anlaşması

Bu Kayıtlı Kullanıcı Anlaşması (“Anlaşma”), Elsevier web sitelerinin, çevrimiçi hizmetlerinin ve etkileşimli uygulamalarının (her biri bir “Hizmet”) kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanımını düzenleyen şartları ve koşulları ifade etmektedir. Bir kayıtlı kullanıcı olarak, çevrimiçi kayıt işlemini tamamlayarak ve kayıt sayfasından “Kayıtlı Kullanıcı Anlaşmasını okudum ve şartlarının tümüne tabi olmayı kabul ediyorum” kutusunu işaretleyerek ve Hizmeti kullanarak, bu Anlaşmanın tüm şartlarına ve koşullarına tabi olmayı kabul etmektesiniz.

Bu Anlaşma, sizin ve ilgili Hizmete sahip olan Elsevier grubu bağlı şirketi arasındadır. Bu Anlaşma, ilgili Hizmetin Şartlar ve Koşullarını içerir ve açıkça referans olarak kapsar. Söz konusu şartlar ve bu Anlaşma arasında herhangi bir ihtilaf veya tutarsızlık olması halinde, Anlaşma geçerli olacaktır.

Lütfen kayıt formundaki ilgili onay kutusunu işaretlemeden önce bu Anlaşmayı dikkatli bir şekilde inceleyin. Eğer bu Anlaşmayı kabul etmek istemezseniz, kayıt işlemine devam etmeyiniz.

Değişiklikler
Elsevier, çeşitli zamanlarda bu Anlaşmayı güncelleme, revize etme, ilaveler yapma ve diğer şekillerde tadil etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu türden her türlü değişiklik derhal geçerli olacak ve bu Anlaşmanın bir parçası haline gelecektir. Kayıtlı kullanıcıların, değişikliklere ilişkin olarak Anlaşmanın en güncel versiyonunu düzenli olarak incelemeleri önerilmektedir. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Parola Kullanımı ve Güvenliği
Parolanızı kimseye açıklamamanız ve parolanızı gizli ve güvenli tutmak için makul adımları atmanız gerekmektedir. Parolanızın veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı olduğunu veya diğer herhangi bir güvenlik ihlali olduğunu düşünmek için herhangi bir nedeniniz varsa veya böyle bir durumun farkına varırsanız, Elsevier’i derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Elsevier, kontrolümüz dışında olan herhangi bir üçüncü tarafın faaliyetleri veya parolanızın ve hesabınızın gizliliğini ve güvenliğini koruyamamanızdan kaynaklanan parolanızın veya şifrenizin kullanımı veya yanlış kullanımıyla bağlantılı herhangi bir hak talebi veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Lisans Verilmesi
Hizmetin kayıtlı bir kullanıcısı olarak, Elsevier, size, Hizmeti bu Anlaşmada belirtilen şartlar ve koşullara uygun olarak kullanmanız için devredilemez, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. Bu Anlaşmada veya başka bir şekilde Elsevier veya lisans verenleri tarafından yazılı olarak açıkça verilmediği takdirde, Hizmete veya Hizmetten erişilen veya Hizmete dahil edilen herhangi bir veri, içerik, uygulama veya materyale ilişkin hiçbir hak, mülkiyet veya lisans edinmemektesiniz.
Süre ve Fesih
Lisans, süresi sona erene, Elsevier feshedene veya Elsevier’e lisansı feshetme kararınızla ilgili bir bildirimde bulunmanıza kadar geçerlidir. Bu Anlaşmanın hükümlerinden herhangi birine uygunluk göstermemeniz halinde, bu lisans uyarınca sahip olduğunuz haklarınız, size herhangi bir bildirimde bulunulmadan otomatik olarak fesih olunacaktır. Elsevier, bir Hizmeti veya sizin için olan erişilebilirliğini, istediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın askıya alma, sürdürmeme veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Devretmeme
BU ANLAŞMA SİZE ÖZELDİR VE HAKLARINIZI VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ HERHANGİ BİRİNE DEVRETMENİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Feragat Etmeme
Elsevier’in işbu belge veya taraflar arasındaki iş süreci uyarınca sahip olduğu herhangi bir hakkı, yasal çözüm yolunu, yetkiyi veya ayrıcalığı uygulamaya geçirmemesi veya uygulamaya geçirmekte gecikmesi, bunlara veya diğer herhangi bir hakkın, yasal çözüm yolunun, yetkinin veya ayrıcalığın uygulamaya geçirilmesine ilişkin bir feragat anlamına gelmeyecektir. Söz konusu onay veya feragat, yazılı olmadığı ve feragatte veya onayda bulunduğu iddia edilen tarafça imzalanmadığı sürece bu Anlaşmanın hiçbir şartından feragat edilmiş ve hiçbir ihlale onay verilmiş olunduğu kabul edilmeyecektir. Herhangi bir haktan feragat veya herhangi bir ihlale onay verilmesi, diğer herhangi bir haktan feragat edilmesi veya diğer herhangi bir ihlale onay verilmesi anlamına gelmeyecektir.
Bölünebilirlik
Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün, geçerli kanun uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, geri kalan hükümler geçerli olmaya devam edecektir.
Geçerli Hukuk ve Yargılama Yeri
Bu Anlaşma, yasalar çatışması ilkesi dikkate alınmaksızın ABD’deki New York Eyaleti kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır, ancak eğer ABD dışında mukimseniz, ikamet ettiğiniz bölgedeki Elsevier bölgesel ofisinin bulunduğu ülkenin kanunları geçerli olacaktır. Bu Anlaşmaya ilişkin her türlü hukuki davaya ilişkin münhasır yetki bölgesi ve yargılama yeri, ABD’deki New York Eyaletinde bulunan uygun yetkiye sahip mahkemeler olacaktır ancak eğer ABD dışında mukimseniz, ikamet ettiğiniz bölgedeki Elsevier bölgesel ofisinin bulunduğu ülkede bulunan mahkemeler yetkili olacaktır. Bu Anlaşma, Milletler Arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasına tabi olmayacaktır.

Son revize edildiği tarih: 2 Mayıs 2013