Şartlar ve Koşullar

Bu şartlar ve koşullar (“Şartlar ve Koşullar”), dünya çapındaki Elsevier grup bağlı şirketlerine (“Elsevier,” “biz,” “bizim”) ait olan, http://www.elsevier.com adresinde bulunan Elsevier kurumsal web sitesinin ve bu Şartlar ve Koşullara giden bir bağlantı yayınlayan diğer tüm Elsevier web sitelerinin (toplu olarak “Site”) kullanımına ilişkin olarak geçerlidir. 

Siteyi kullanarak veya Siteye erişerek, bu Şartlar ve Koşullara tabi olmayı kabul etmektesiniz. Bu Şartlar ve Koşullar, Site’nin Gizlilik Politikasını ve Site’de veya size gönderilen uyarılarda yayınlanabilecek ve güncellenebilecek olan her türlü kılavuz bilgileri, kuralları, ilave şartları veya tekzipleri içerir ve açıkça referans olarak kapsar. Eğer bu Şartlar ve Koşulları kabul etmiyorsanız lütfen Siteyi kullanmayın.

Değişiklikler
Elsevier, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşulların çeşitli bölümlerini değiştirme, tadil etme, ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen her türlü tadil için bu Şartlar ve Koşulları düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Site’yi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
İçerik ve Kullanımla İlgili Sınırlamalar
Metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, fotoğraflar, ticari markalar, programlar, bilgisayar kodu ve söz konusu İçeriğin tasarımı, yerleşimi, “görünümü ve hissi” ve düzenlemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bilgiler dahil olmak üzere Site’de yer alan veya Site’den erişilen tüm içerik (toplu olarak “İçerik”), Elsevier’e veya lisans vericilerine aittir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet ve haksız rekabet kanunları tarafından korunmaktadır. 

Tüm telif hakkı ve diğer müsecceliyet uyarılarını korumanız kaydıyla, kendi kişisel, ticari olmayan, bilgilendirici veya akademik kullanımınız için Site’den İçerik yazdırabilir veya indirebilirsiniz.

 

Site’den elde edilen İçeriğin, ürünlerin veya hizmetlerin tümünü veya herhangi bir parçasını, bu Şartlar ve Koşullar, ilgili lisans veya abonelik anlaşması veya bizim verdiğimiz bir yetkilendirme uyarınca aksi açıkça ifade edilmediği sürece, kopyalayamaz, görüntüleyemez, dağıtamaz, tadil edemez, yayınlayamaz, çoğaltamaz, saklayamaz, iletemez, gönderemez, çeviremez veya bunlarından herhangi bir türev çalışma yaratamaz veya herhangi bir ortam üzerinden bunları herhangi birine satamaz, kiralayamaz veya lisanslayamazsınız.

 

İçerikteki herhangi bir yazılıma tersine mühendislik uygulayamaz, bunları parçalarına ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez veya dönüştüremez veya ilgili kanunda açıkça izin verildiği şekiller dışında önceden alınmış yazılı iznimiz olmadan söz konusu yazılımın kaynak kodunu diğer herhangi bir şekilde elde etmeye çalışamazsınız. Önceden alınmış yazılı iznimiz olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyonu, derlemeyi, veri tabanını veya dizini yaratmak veya derlemek için İçeriği sistematik olarak edinemezsiniz.

 

Açıkça izin verdiğimiz durumlar dışında, şu amaçlarla herhangi bir robot, örümcek, gezgin veya diğer otomatik indirme programları, algoritmaları veya cihazları veya herhangi bir benzer veya eşdeğer manüel işlem kullanamazsınız: (i) herhangi bir İçeriği sürekli ve otomatik olarak aramak, kazmak, ayıklamak, derin linklemek veya dizinlemek; (ii) talep edilmemiş veya yetkilendirilmemiş materyaller göndermek amacıyla Siteden kişisel bilgiler toplamak veya (iii) Sitenin çalışmasında veya diğer herhangi bir kişinin Siteyi kullanımında herhangi bir kesintiye neden olmak. Eğer Site robot dışlama dosyaları veya robot dışlama üstbilgileri içeriyorsa, bunlara saygı göstermeyi ve bunları baypas etmek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmamayı kabul etmektesiniz. Sitenin herhangi bir kısmına veya özelliğine, Siteyle bağlantılı diğer herhangi bir sisteme veya ağa veya herhangi bir Elsevier sunucusuna veya Site üzerinde temin edilen, Siteden erişilen veya Site aracılığıyla dağıtılan ürünlerin veya hizmetlerin herhangi birine yetkisiz erişim sağlamaya çalışamazsınız. Sitenin veya Siteyle bağlı herhangi bir ağın tehlikeye açıklığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemezsiniz veya Sitedeki veya Siteye bağlı herhangi bir ağdaki güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz.

 

Siteyi, yasadışı olan, diğer herhangi bir şahsın haklarını ihlal eden veya çiğneyen, iftira niteliği taşıyan, küfürlü olan, nefret içeren, saygısızlık içeren, pornografik, tehdit edici veya kaba olan veya diğer herhangi bir şekilde kanunlar uyarınca hukuki bir davaya neden olabilecek olan herhangi bir bilgiyi (yazılım ve diğer içerik dahil olmak üzere) yayınlamak veya dağıtmak için kullanamazsınız. Elsevier, istediği zaman, Sitenin İçeriği üzerindeki editoryal kontrolünü uygulamaya koyabilir.

 

Elsevier’in onayı olmadan, Siteyi, herhangi bir malı veya hizmeti kullanmaları için Sitenin diğer kullanıcılarına yönelik olarak herhangi bir reklam, promosyon materyali veya istem yayınlamak veya dağıtmak için kullanamazsınız. Örneğin (bununla sınırlı olmamak üzere), Siteyi, kanunlarca yasaklanmış herhangi bir işi yürütmek veya herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesini talep etmek için veya kullanıcılardan diğer bilgi hizmetlerinin aboneleri olmalarını talep etmek için kullanamazsınız. Benzer bir şekilde, Siteyi, kişisel kazanç sağlamak için halka açık bilgileri veya ücretsiz yazılımları indirmek veya yeniden dağıtmak veya halka açık bilgilerin veya ücretsiz yazılımların çoklu kopyalarını dağıtmak için kullanamazsınız.

Haklar ve İzinler
Belirli bir kullanıma izin verilip verilmediğiyle ilgili her türlü sorularınız ve Elsevier tarafından yayınlanan herhangi bir çalışmanın, görüntünün veya diğer materyalin yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, görüntülenmesi veya bunlardan türev çalışmalar yapılması için her türlü izin talebi, Elsevier Haklar Departmanına iletilmelidir.
Bize Temin Edilen, Sitede veya Site Aracılığıyla Yayınlanan Materyaller
Sizin veya üçüncü tarafların bize temin ettiği (geri bildirim ve öneriler dahil olmak üzere), genel halk, Sitenin kayıtlı kullanıcıları veya herhangi bir resmi veya özel topluluk tarafından incelenecek olan blog sayfalarımız, mesaj panolarımız, sohbet odalarımız ve forumlarımız dahil olmak üzere Sitede veya Site aracılığıyla yayınladığınız, yüklediğiniz, girdiğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir içerik (“Gönderi”) üzerinde sahiplik hakkı iddia etmemekteyiz ve bunların içeriğinden, doğruluğundan veya ilgili kanunlar veya mevzuatlara uygunluklarından sorumlu değiliz. Ancak, Gönderinizi yayınlayarak, yükleyerek, girerek, temin ederek veya göndererek (“Yayınlamak”), bize ve alt lisanslayıcılarımıza, ilgili işlerimizin operasyonuyla bağlantılı olarak herhangi bir formatta (Site dahil olmak ancak sadece bununla sınırlı olmamak üzere) görüntülemek, yayınlamak ve diğer şekillerde kullanmak üzere telif haksız, daimi, geri alınamaz, dünya çapında ve münhasır olmayan bir hak vermektesiniz. Temin edebileceğiniz herhangi bir Gönderiyi görüntülemek veya diğer herhangi bir şekilde kullanmak için herhangi bir yükümlülük altında olmayacağız ve takdiri tamamen bize ait olmak üzere herhangi bir Gönderiyi dilediğimiz zaman kaldırabiliriz. Bir Gönderiyi Yayınlayarak, yukarıda belirtilen izni vermek için gerekli tüm haklar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Gönderinize ilişkin tüm hakları sahip olduğunuzu veya tüm hakları diğer bir şekilde kontrol ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Bu Şartlar ve Koşullara ve belirlediğimiz her türlü operasyon kuralına uygunluklarını belirlemek için veya herhangi bir kanunu, mevzuatı veya yetkilendirilmiş resmi talebi yerine getirmek için Gönderinizi takip etme hakkına sahip olacak ancak buna yönelik herhangi bir yükümlülük altında olmayacağız. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir Gönderiyi düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkına sahibiz.

İhlal Bildirimi
İddia edilen her türlü fikri mülkiyet ihlaline ilişkin bildirimler, [email protected] adresine gönderilerek Elsevier Hukuk Departmanına gönderilmelidir.
Diğer Şartlar ve Koşullar
Malların ve hizmetlerin satın alınmasına, Sitenin belirli bölümlerine veya özelliklerine ve çalışıyor veya ilişkili olabileceğiniz kurumların aboneliklerine veya lisanslarına ilişkin ilave şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu Şartlar ve Koşullar ve Sitenin herhangi bir bölümü, Sitede veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya bunlarla ilgili olarak geçerli olan veya kurumsal bir abonelik veya lisans anlaşmasında ileri sürülen şartlar arasında bir ihtilaf olması halinde, bahsedilen iki şarttan sonuncusu, Sitenin söz konusu bölümünü, belirli hizmeti veya abone olunan veya lisanslanan ürünü kullanımınıza ilişkin olarak geçerli olacaktır.
Bağlantılar
Site, üçüncü taraflara ait sitelere veya kaynaklara giden bağlantılar içerebilir. Elsevier, Siteyle bağlantılı olan harici sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden sorumlu değildir ve söz konusu sitelerden veya kaynaklardan mevcut olan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü veya diğer materyali desteklememektedir ve bunlardan sorumlu değildir. Siz ve herhangi bir üçüncü taraf arasında gerekleşen işlemler tamamen sizin ve üçüncü tarafın arasındadır ve Elsevier’in sorumluluğunda değildir. Elsevier, bu dış kaynakların veya bunların içeriklerinin mevcudiyetinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığı için ve bunların politikalarının bizimkinden farklı olabileceğinden, bu bağlantılı sitelerin şartlarını ve koşullarını ve gizlilik politikalarını incelemeniz gerekmektedir. 

Elsevier, Siteye giden bağlantıları kabul etmektedir. Bağlantının, Elsevier’in sitenizi herhangi bir şekilde desteklediğini ifade veya ima etmemesi kaydıyla, Siteye giden bir hiper metin oluşturabilirsiniz. Sitenizde, marka veya hakkın sahibinin açıkça verilmiş yazılı izni olmadan, her türlü logo dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site’de görünen herhangi bir ticari marka, hizmet markası veya telif haklı materyali kullanamazsınız. Elsevier’in önceden alınmış yazılı izni olmadan, Site’deki herhangi bir İçeriği veya diğer materyalleri diğer bir sitede kullanamaz veya diğer bir şekilde diğer bir sitenin bir parçası haline getiremezsiniz.

Sistem Güvenilirliği
Elsevier, Siteyi, haftada yedi (7) gün ve günde yirmi dört (24) saat mevcut kılmayı ve kaydedilen bilgileri korumayı amaçlamaktadır. Ancak, Elsevier, kayıp, değiştirilmiş, bozulmuş bilgilerden veya Sitenin mevcut olmamasından sorumlu olmayacaktır.
Garantilerin ve Yükümlülüğün Reddi
Elsevier veya tedarikçileri veya lisans vericileri, Sitenin çalışmasının kesintisiz ve hatasız olacağı, her türlü kusurun düzeltileceği, Siteyi mevcut kılan sunucu dahil Sitenin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediği veya Sitede veya Site aracılığıyla erişilebilir olan veya dağıtılan herhangi bir İçeriği doğruluğu, tamlığı, güvenilirliği, mevcudiyeti, uygunluğu, kalitesi, hak ihlali içermemesi, çalışması veya İçerikten elde edilecek sonuçlar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermemektedir. 

SİTE VE TÜM SİTEYE DAHİL OLAN VEYA SİTEDEN ERİŞİLEBİLİR OLAN TÜM İÇERİK, ÜRÜNLER VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE ELSEVIER’İN HEPSİNDEN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE FERAGAT ETTİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEKSİZİN SUNULMAKTADIR (MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ VE ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VE MEŞRU HER TÜRLÜ GARANTİ VE BEYAN). SİTEYİ VE İÇERİĞİNİ, ÜRÜNLERİNİ VE HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN HER TÜRLÜ RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR.

 

Geçerli kanunun izin verdiği ölçüde, ürün yükümlülüğünün, ihmalin veya diğer bir nedenin sonucunda veya Sitede yer alan herhangi bir fikrin, talimatın, yöntemin, ürünün veya prosedürün kullanımından dolayı şahıslara, hayvanlara veya mallara gelebilecek hiçbir zarara ilişkin sorumluluk üstülenilmemektedir. Medikal ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, kendi bağımsız klinik muhakemelerini kullanmalıdırlar. Önerilen hiçbir test veya prosedür, kullanımı, sağlayıcının muhakemesine göre uygun şekilde gerekçelendirilmediği sürece uygulanmamalıdır. Tıp bilimlerindeki hızlı ilerlemeler nedeniyle, tanıların, endikasyonların ve ilaç dozlarının bağımsız bir doğrulamasının yapılmasını önermekteyiz. Medikal veya sağlık bakım prosedürlerine, yöntemlerine, ürünlerine, ilaçların seçimine ve ilaç dozlarına ilişkin tartışmalar, görüşler ve öneriler, yazarların sorumluluğundadır.

 

İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ELSEVIER VEYA TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANS VERİCİLERİ HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN, ÜRÜNLERİNİN VEYA HİZMETLERİNİN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR ZARARDAN (DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA BENZER ZARARLAR, KİŞİSEL YARALANMA (ÖLÜM DAHİL), KAR KAYBI, VERİ BOZULMASI VEYA KAYBOLMASI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA DİĞER TİCARİ ZARARLAR VEYA KAYIPLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLAMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAK VEYA ELSEVIER VE LİSANS VERİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINA İLİŞKİN UYARIDA BULUNMULMUŞ OLUNSA DAHİ, TARAFINIZDAN ÖDENEN ÜCRETLERE EŞİT BİR TOPLAMI AŞMAYACAKTIR.

 

Elsevier, üçüncü taraflara ait olan ve Sitede sunulabilen, reklamı yapılabilen, temin edilebilen veya görüntülenebilen veya Sitede mevcut olan, Siteden erişilebilir olan veya Site aracılığıyla dağıtılan İçeriğe, ürünlere veya hizmetlere dahil edilmiş olan herhangi bir ürüne, bilgiye, rehber bilgiye, materyale veya hizmete ilişkin herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır, bunları desteklememektedir ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

Tazmin Etme
İşbu belgeyle, Elsevier’i, direktörlerini, görevlilerini, hissedarlarını, haleflerini ve seleflerini, çalışanlarını, temsilcilerini, tedarikçilerini ve lisans verenlerini, Siteyi, İçeriğini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmanızla veya kullanamamanızdan veya bununla bağlantılı olarak doğan makul avukatlık ücretleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yükümlülüğe, kayba, zarara ve masraflara karşı tazmin etmeyi ve bunlardan beri kılmayı kabul etmektesiniz.
Uygunluk
Siteyi ve İçeriğini, ürünlerini ve hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak geçerli olan her türlü ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanun, yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk göstermeyi kabul etmektesiniz. Şunları beyan ve garanti etmektesiniz: (i) ABD Devletinin ambargo uygulamasına tabi olan veya ABD Devleti tarafından “teröristlere destek olan” bir ülke olarak tanımlanlanmış olan bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD Devletinin herhangi bir yasaklı veya sınırlanmış taraflar listesinde listelenmediğinizi.
Geçerli Hukuk ve Yargılama Yeri
Her türlü ihtilaf dahil olmak üzere Siteye erişiminize veya Siteyi kullanımınıza ilişkin her türlü husus, yasalar çatışması ilkesi dikkate alınmaksızın ABD’deki New York Eyaleti kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır, ancak eğer ABD dışında mukimseniz, ikamet ettiğiniz bölgedeki Elsevier bölgesel ofisinin bulunduğu ülkenin kanunları geçerli olacaktır. Burada belirtilen hususlara ilişkin her türlü hukuki davaya ilişkin münhasır yetki bölgesi ve yargılama yeri, ABD’deki New York Eyaletinde bulunan uygun yetkiye sahip mahkemeler olacaktır ancak eğer ABD dışında mukimseniz, ikamet ettiğiniz bölgedeki Elsevier bölgesel ofisinin bulunduğu ülkede bulunan mahkemeler yetkili olacaktır. Siteyi veya İçeriğini, ürünleri veya hizmetleri kullanımınız veya kullanamamanızdan doğan veya bunlarla bağlantılı olarak doğan her türlü hak talebinde, olayın ardından bir (1) yıl sonra bulunulmalıdır, aksi takdir söz konusu hak talebi yasal engele uğramış olacaktır. 

Son revize edildiği tarih: 26 Ağustos 2010